solution for hotel & restaurant

M&E

M&E

M and E

M and E là gì? M&E là viết tắt của Mechanical & Electrical (Cơ khí và Điện). Như vậy, thiết kế M&E chính là xây

Xem thêm »
M&E

Các hạng mục M&E

Hệ thống thông gió và điều hoà không khí Hệ thống thông gió ảnh hưởng trực tiếp tới sức khoẻ người sống bên trong căn

Xem thêm »