solution for hotel & resort

Các tiêu chuẩn thiết kế M&E

Các tiêu chuẩn thiết kế các hệ thống M&E trong tòa nhà cần đáp ứng đầy đủ các Tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) và Quy chuẩn kỹ thuật (QCVN) do Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam và các bộ ngành công bố

 

Về hệ thống gió và điều hòa không khí, nhà thầu cơ điện phải thiết kế theo các tiêu chuẩn:

 

TCVN 6160:1996 – PCCC – Nhà cao tầng – Yêu cầu thiết kế

TCXD 232:1999 – Hệ thống thông gió, điều hòa, cấp lạnh – Chế tạo, lắp đặt, nghiệm thu

QCVN 26:2010 – BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn

TCVN 5687:2010 – Thông gió, điều hòa không khí – Tiêu chuẩn thiết kế

QCVN 09:2013 – Sử dụng hiệu quả năng lượng

Nhà thầu cơ điện M&E cũng nên đáp ứng một số tiêu chuẩn về thiết kế hệ thống thoát nước và thiết bị vệ sinh:

 

TCVN 4513:1988 – Cấp thoát nước bên trong – Tiêu chuẩn thiết kế

TCVN 4519:1988 – Hệ thống cấp thoát nước bên trong nhà và công trình

TCVN 33:2006 – Cấp nước – Mạng lưới bên ngoài và công trình – Tiêu chuẩn thiết kế

TCVN 7957:2008 – Thoát nước – Mạng lưới bên ngoài và công trình – Tiêu chuẩn thiết kế

Ngoài ra, nhà thầu cơ điện cũng cần lưu ý các hệ thống M&E trong tòa nhà về báo cháy và chữa

 

TCVN 2622:1995 – Phòng cháy, chống cháy cho nhà và công trình – Yêu cầu thiết kế

TCVN 5738:2001 – Hệ thống báo cháy tự động – Yêu cầu kỹ thuật

TCVN 7336:2003 – PCCC – hệ thống Sprinkler tự động – Yêu cầu thiết kế và lắp đặt

TCVN 3890:2009 – Phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho nhà và công trình

Song song với đó, nhà thầu cần chú ý sát sao trong vấn đề về hệ thống điện trong tòa nhà

 

TCXD 4756:1989 – Quy chuẩn nối đất và nối không của thiết bị điện

TCVN 11:2006 – Quy phạm trang bị điện

TCXDVN 394:2007 – Thiết kế lắp đặt trang thiết bị điện trong công trình xây dựng – An toàn điện

QCVN 07:2016 – Quy chuẩn quốc giá về cơ sở hạ tầng (5 – Công trình cấp điện; 7- Công trình chiếu sáng)

TCVN 9206:2012 – Đặt thiết bị điện trong nhà ở và công trình công cộng – Tiêu chuẩn thiết kế

TCVN 9207:2012 – Đặt đường dây dẫn điện trong nhà ở và công trình công cộng – Tiêu chuẩn thiết kế

Share

Share on facebook
Facebook
Share on pinterest
Pinterest
Share on twitter
Twitter
Share on telegram
Telegram

Liên kết

Bài viết phổ biến

Nhận thông tin mới

Đăng ký thành viên để mua hàng và nhận thông tin hàng tuần

Liên kết với chúng tôi bên dưới

Danh mục