solution for hotel & resort

GIẤY PHÉP KINH DOANH

Giấy phép kinh doanh (GPKD) là loại giấy được cấp cho các doanh nghiệp có kinh doanh ngành nghề có điều kiện. Và loại giấy XIN PHÉP này thường được cấp sau Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

GP AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM

Xem thêm

GP ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH

Xem thêm

GP AN NINH TRẬT TỰ

Xem thêm

GP MÔI TRƯỜNG

Xem thêm

GP PPPC

Xem thêm

Giấy phép kinh doanh gồm có 4 bản chất sau

Ý nghĩa về pháp lý

Là sự cho phép hoạt động của cơ quan quản lý Nhà nước, là quyền kinh doanh của công dân, còn gọi là cơ chế đề nghị – cấp.

Thủ tục, hồ sơ

Hồ sơ xin ĐKKD của doanh nghiệp phải đầy đủ và hợp lệ. Các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền sẽ tiến hành thẩm định, kiểm tra các điều kiện.

Thời hạn tồn tại của giấy phép

Do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép ghi vào giấy phép. Đối với doanh nghiệp trong nước thì XIN phép kinh doanh SẼ không có thời hạn.

Quyền hạn của Nhà nước

Trong một số trường hợp Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền vẫn có thể từ chối không cấp Giấy phép NÀY nếu ngành nghề gây ảnh hưởng đến lợi ích cộng đồng và xã hội

giấy-phép-kinh-doanh-khách-sạn

Đặc điểm chính của giấy XIN phép NÀY:

  • Là một trong những cơ sở pháp lý để cá nhân hay tổ chức được phép hoạt động kinh doanh một số ngành nghề nhất định. Được ghi rõ trong mục đăng kí kinh doanh.
  • Là văn bản do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp về việc doanh nghiệp đủ điều kiện kinh doanh ngành nghề nhất định. Đồng thời là cơ sở để cơ quan quản lý chức năng dễ dàng, kiểm soát được hoạt động kinh doanh. Về các ngành nghề có điều kiện kiểm soát nghĩa vụ thuế cần nộp cho nhà nước.

Nội dung của Giấy phép kinh doanh

Nội dung của giấy XIN PHÉP sẽ phụ thuộc vào ngành, nghề kinh doanh, loại giấy mà bạn định xin phép. Thông thường giấy  XIN phép sẽ bao gồm:

  • Tên doanh nghiệp đăng kí ( bao gồm tên đầy đủ và tên viết tắt, tên nước ngoài )
  • Mã số doanh nghiệp đồng thời cũng là mã số Xuất nhập khẩu
  • Địa chỉ trụ sở chính và người đại diện theo pháp luật quy định
  • Ngành nghề kinh doanh
  • Phạm vi các hoạt động kinh doanh, buôn bán
  • Chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh
  • Thời hạn của giấy phép bao gồm ngày cấp
  • Các nội dung khác được cập nhật