solution for hotel & restaurant

SET UP

Một thiết kế chưa được coi là hoàn thành cho đến khi ai đó sử dụng nó – Brenda Laurel

Setup công ty là toàn bộ quá trình xây dựng nền móng vững chắc cho một doanh nghiệp mới, từ mô hình kinh doanh, sản phẩm dịch vụ, bộ máy nhân sự đến chính sách lương thưởng, quy trình quản lý vận hành công ty, cơ chế kiểm soát tài chính, chiến lược Marketing, hạ tầng công nghệ phục vụ hoạt động bán hàng và chăm sóc khách hàng vv…

GIẤY PHÉP KINH DOANH

TƯ VẤN ĐẦU TƯ

TƯ VẤN KINH DOANH

TƯ VẤN QUẢN LÝ & VẬN HÀNH

"LUÔN MANG LẠI GIÁ TRỊ CAO CHO DOANH NGHIỆP CỦA BẠN"