solution for hotel & restaurant

GIẤY PHÉP KINH DOANH

Chúng tôi sẽ mang đến cho Doanh Nghiệp sự hài lòng về dịch vụ – An tâm về trình độ chuyên môn. AUTH GROUP luôn là giải pháp hợp lý nhất cho bạn

AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM

Xem thêm

ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH

Xem thêm

AN NINH TRẬT TỰ

Xem thêm

MÔI TRƯỜNG

Xem thêm

PPPC

Xem thêm

Giấy phép kinh doanh gồm có 4 bản chất sau

Ý nghĩa về pháp lý

Là sự cho phép hoạt động của cơ quan quản lý Nhà nước, là quyền kinh doanh của công dân, còn gọi là cơ chế đề nghị – cấp.

Thủ tục, hồ sơ

Hồ sơ xin ĐKKD của doanh nghiệp phải đầy đủ và hợp lệ. Các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền sẽ tiến hành thẩm định, kiểm tra các điều kiện.

Thời hạn tồn tại của giấy phép

Do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép ghi vào giấy phép. Đối với doanh nghiệp trong nước thì Giấy phép kinh doanh không có thời hạn.

Quyền hạn của Nhà nước

Trong một số trường hợp Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền vẫn có thể từ chối không cấp Giấy phép kinh doanh nếu ngành nghề gây ảnh hưởng đến lợi ích cộng đồng và xã hội