TRÌNH TỰ XIN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường

Trước khi tìm hiểu về trình tự xin cấp giấy phép môi trường. Cần chuẩn bị bộ hồ sơ bao gồm:

  • Văn bản đề nghị cấp giấy phép môi trường;
  • Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường;
  • Tài liệu pháp lý và kỹ thuật khác của dự án đầu tư, cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp.
Trình tự xin cấp giấy phép
Hồ sơ xin cấp giấy phép môi trường

Trình tự xin cấp giấy phép môi trường

Chủ dự án đầu tư, cơ sở gửi hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường đến cơ quan có thẩm quyền quy định tại Điều 41 của Luật Bảo vệ môi trường 2020.

Hồ sơ được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện. hoặc bản điện tử thông qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến;

Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép môi trường có trách nhiệm tổ chức tiếp nhận và kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ;

Công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường. trừ thông tin thuộc bí mật nhà nước, bí mật của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật. tham vấn ý kiến của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Kiểm tra thực tế thông tin dự án đầu tư, cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp; tổ chức việc thẩm định, cấp giấy phép môi trường.

QUY TRÌNH TIẾP NHẬN, GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VÀ THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐƯỢC THỰC HIỆN TRỰC TIẾP, QUA ĐƯỜNG BƯU ĐIỆN HOẶC GỬI BẢN ĐIỆN TỬ THÔNG QUA HỆ THỐNG DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN THEO ĐỀ NGHỊ CỦA CHỦ DỰ ÁN ĐẦU TƯ, CƠ SỞ;

Trình tự xin cấp giấy phép
Thủ tục cấp giấy phép môi trường

Các trường hợp trong thủ tục cấp giấy phép

– TRƯỜNG HỢP DỰ ÁN ĐẦU TƯ, CƠ SỞ, KHU SẢN XUẤT, KINH DOANH, DỊCH VỤ TẬP TRUNG, CỤM CÔNG NGHIỆP CÓ HOẠT ĐỘNG XẢ NƯỚC THẢI VÀO CÔNG TRÌNH THỦY LỢI, CƠ QUAN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG PHẢI LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN VÀ ĐẠT ĐƯỢC SỰ ĐỒNG THUẬN CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC QUẢN LÝ CÔNG TRÌNH THỦY LỢI ĐÓ TRƯỚC KHI CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG;

– TRƯỜNG HỢP DỰ ÁN ĐẦU TƯ, CƠ SỞ NẰM TRONG KHU SẢN XUẤT, KINH DOANH, DỊCH VỤ TẬP TRUNG, CỤM CÔNG NGHIỆP, CƠ QUAN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG PHẢI LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN CỦA CHỦ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH HẠ TẦNG KHU SẢN XUẤT, KINH DOANH, DỊCH VỤ TẬP TRUNG, CỤM CÔNG NGHIỆP ĐÓ TRƯỚC KHI CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG.

(ĐIỀU 43 LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 2020)

Trình tự xin cấp giấy phép

Share

Share on facebook
Facebook
Share on pinterest
Pinterest
Share on twitter
Twitter
Share on telegram
Telegram

Liên kết

Bài viết phổ biến

Nhận thông tin mới

Đăng ký thành viên để mua hàng và nhận thông tin hàng tuần

Liên kết với chúng tôi bên dưới

Danh mục