Thời hạn giấy phép môi trường là trong bao nhiêu lâu?

Giấy phép môi trường có thời hạn trong bao nhiêu lâu?

Theo quy định của pháp luật thì giấy phép môi trường có thời hạn khác nhau với từng đối tượng. cụ thể:

Thời hạn là 07 năm đối với dự án đầu tư nhóm I;

Thời hạn 07 năm. Đối với cơ sở sản xuất. kinh doanh. dịch vụ. khu sản xuất. kinh doanh. dịch vụ tập trung. cụm công nghiệp. Hoạt động trước ngày Luật môi trường 2020 có hiệu lực thi hành. Có tiêu chí về môi trường như dự án đầu tư nhóm I;

10 năm đối với đối tượng không thuộc vào nhóm các đối tượng trên

Thời hạn của giấy phép có thể ngắn hơn thời hạn quy định như trên. 

Theo đề nghị của chủ dự án đầu tư, cơ sở, chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp

Thời hạn giấy phép môi trường
Thời hạn của giấy phép môi trường

Giấy phép được cấp sau bao nhiêu lâu kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ?

Kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Chủ đầu tư sẽ nhận được giấy phép trong khoảng thời gian như sau:

Không quá 45 ngày. Đối với giấy phép môi trường thuộc thẩm quyền cấp giấy phép môi trường của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an;

Không quá 30 ngày. Đối với giấy phép môi trường thuộc thẩm quyền cấp giấy phép môi trường của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện;

Thời hạn giấy phép môi trường

Share

Share on facebook
Facebook
Share on pinterest
Pinterest
Share on twitter
Twitter
Share on telegram
Telegram

Liên kết

Bài viết phổ biến

Nhận thông tin mới

Đăng ký thành viên để mua hàng và nhận thông tin hàng tuần

Liên kết với chúng tôi bên dưới

Danh mục