Không có giấy chứng nhận về ANTT bị phạt bao nhiêu?

Không có giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT bị phạt bao nhiêu?

Trường hợp hoạt động kinh doanh mà không có giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT sẽ bị phạt. Mức phạt cụ thể như sau:

Căn cứ điểm a khoản 3 Điều 11 Nghị định 167/2013/NĐ-CP quy định như sau:

Điều 11. Vi phạm các quy định về quản lý ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự

Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

a) Hoạt động kinh doanh ngành, nghề có điều kiện về an ninh, trật tự mà không có giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự;

Như vậy, trường hợp đăng ký kinh doanh ngành, nghề về an ninh trận tự mà không có giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự thì sẽ bị xử phạt từ 5.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng.

Không có giấy chứng nhận

Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự

là loại giấy được cấp cho các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

về an ninh, trật tự và phạm vị quản lý được quy định tại Điều 3 Nghị định 96/2016/NĐ-CP

  • Sản xuất con dấu, gồm: Sản xuất con dấu có hình Quốc huy nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, con dấu có hình biểu tượng, con dấu không có hình biểu tượng theo quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng con dấu.
  • Kinh doanh công cụ hỗ trợ, gồm: Sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu, xuất khẩu, mua, bán công cụ hỗ trợ, đạn sử dụng cho công cụ hỗ trợ và phụ kiện của công cụ hỗ trợ; sửa chữa công cụ hỗ trợ.
  • Kinh doanh các loại pháo, gồm: Sản xuất, gia công, nhập khẩu, xuất khẩu, mua, bán các loại pháo hoa, các loại pháo khác và thuốc pháo theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng pháo.

Theo đó, các ngành, nghề thuộc quy định tại Điều 3 của Nghị định 96/2016.

Muốn tiến hành hoạt động kinh doanh phải xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về aNTT.

Không có giấy chứng nhận

Share

Share on facebook
Facebook
Share on pinterest
Pinterest
Share on twitter
Twitter
Share on telegram
Telegram

Liên kết

Bài viết phổ biến

Nhận thông tin mới

Đăng ký thành viên để mua hàng và nhận thông tin hàng tuần

Liên kết với chúng tôi bên dưới

Danh mục