Khách sạn có cần giấy phép bảo vệ môi trường không?

Doanh nghiệp kinh doanh khách sạn có cần giấy phép môi trường ngoài Giấy phép kinh doanh hay không?

Giấy phép bảo vệ môi trường là gì?

Giấy phép môi trường có thể hiểu là giấy do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp.

cho phép tổ chức, cá nhân được quyền thực hiện một hoặc một số hoạt động bảo vệ môi trường nào đó.

Tóm lại, khi kinh doanh khách sạn cần phải đăng ký giấy phép bảo vệ môi trường.

Có mấy loại giấy phép bảo vệ môi trường?

 • Cam kết bảo vệ môi trường.
 • Đề án bảo vệ môi trường đơn giản.
 • Đề án bảo vệ môi trường chi tiết.
 • Đánh giá tác động môi trường.
 • Đánh giá môi trường chiến lược.
Khách sạn có cần giấy phép
Khách sạn có cần giấy phép

Thành phần hồ sơ cấp giấy phép môi trường cho khách sạn

 • Đơn xin xác nhận bản cam kết bảo vệ môi trường bổ sung: 01 bản (bản chính).
 • Bản cam kết bảo vệ môi trường đã được xác nhận trước đó: 01 bản (bản sao).
 • Giấy xác nhận cam kết bảo vệ môi trường trước đó: 01 bản (bản sao có chứng thực).
 • Bản dự thảo báo cáo đầu tư điều chỉnh hoặc báo cáo kinh tế kỹ thuật điều chỉnh hoặc phương án sản xuất kinh doanh điều chỉnh hoặc tài liệu tương đương của dự án, hồ sơ mặt bằng sử dụng đất: 01 bản (bản chính).
 • Bản cam kết bảo vệ môi trường bổ sung: bằng số lượng bản cam kết bảo vệ môi trường đã được xác nhận trước đó.
 • Báo cáo nghiên cứu khả thi (hoặc báo cáo đầu tư) của dự án: 01 bộ.
 • Bản cam kết bảo vệ môi trường của dự án bằng tiếng Việt: 03 bộ (nếu dự án nằm trên phạm vi từ 02 huyện, thành phố trở lên, UBND cấp huyện, thành phố nơi xác nhận bản cam kết bảo vệ môi trường có trách nhiệm gửi UBND huyện, thành phố có liên quan 01 bản cam kết bảo vệ môi trường kèm theo giấy xác nhận).
Khách sạn có cần giấy phép

Share

Share on facebook
Facebook
Share on pinterest
Pinterest
Share on twitter
Twitter
Share on telegram
Telegram

Liên kết

Bài viết phổ biến

Nhận thông tin mới

Đăng ký thành viên để mua hàng và nhận thông tin hàng tuần

Liên kết với chúng tôi bên dưới

Danh mục