solution for hotel & resort

DỊCH VỤ TƯ VẤN QUẢN LÝ VẬN HÀNH VÀ TƯ VẤN TIẾP NHẬN HỆ THỐNG TOÀ NHÀ

Ngoài việc trực tiếp cung cấp dịch vụ Quản lý vận hành tòa nhà (trọn gói hoặc theo yêu cầu), từ những kinh nghiệm thực tế, Auth Corporation còn là nhà tư vấn công tác quản lý vận hành tòa nhà chuyên nghiệp trong các lĩnh vực sau:
– Tư vấn Quản lý vận hành tòa nhà.
– Tư vấn khai thác tòa nhà.
– Tư vấn tổ chức Ban Quản lý tòa nhà.
– Tư vấn tuyển dụng nhân viên Ban.
– Tư vấn công tác hành chính quản trị – nhân sự.
– Tư vấn các hoạt động thương mại.
– Tư vấn công tác đảm bảo an ninh – an toàn
– Tư vấn công tác vệ sinh và cảnh quan môi trường.
– Tư vấn công tác kỹ thuật.
– Tư vấn hệ thống quy trình tác nghiệp.

Share

Share on facebook
Facebook
Share on pinterest
Pinterest
Share on twitter
Twitter
Share on telegram
Telegram

Liên kết

Bài viết phổ biến

Nhận thông tin mới

Đăng ký thành viên để mua hàng và nhận thông tin hàng tuần

Liên kết với chúng tôi bên dưới

Danh mục