solution for hotel & resort

TƯ VẤN CHÍNH SÁCH ĐẦU TƯ

–  Tư vấn chính sách đầu tư kinh doanh tại Việt Nam

– Tư vấn điều kiện đầu tư, các ngành nghề đầu tư có điều kiện

– Tư vấn ưu đãi đầu tư, hạn chế đầu tư, các lĩnh vực cấm đầu tư kinh doanh

– Tư vấn khả năng được chấp thuận đầu tư đối với dự án đầu tư cụ thể

– Tư vấn các hình thức đầu tư:

+ Đầu tư thành lập tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

+  Đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế (công ty 100% vốn nước ngoài, công ty liên doanh)

+ Đầu tư theo hình thức hợp đồng PPP (Hình thức đối tác công tư)

+ Đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC (Hợp đồng hợp tác kinh doanh)

Share

Share on facebook
Facebook
Share on pinterest
Pinterest
Share on twitter
Twitter
Share on telegram
Telegram

Liên kết

Bài viết phổ biến

Nhận thông tin mới

Đăng ký thành viên để mua hàng và nhận thông tin hàng tuần

Liên kết với chúng tôi bên dưới

Danh mục