Trường hợp thu hồi giấy phép an ninh trật tự cần biết

Trong kinh doanh nhà nghỉ khách sạn thì giấy phép an ninh trật tự khá quan trọng. 

Vì vậy chủ đầu tư cần biết về trường hợp thu hồi giấy phép

Tại sao phải xin giấy phép an ninh trật tự cho nhà nghỉ khách sạn ?

Kinh doanh nhà nghỉ, khách sạn nằm trong kinh doanh dịch vụ lưu trú. Kinh doanh dịch vụ lưu trú là một ngành nghề kinh doanh có điều kiện được quy định

Ngoài ra theo quy định tại Luật Du lịch. Để được kinh doanh dịch vụ lưu trú thì phải đáp ứng điều kiện về an ninh trật tự.

Chính vì thế khi chủ thể muốn kinh doanh nhà nghỉ, khách sạn thì bắt buộc phải xin phép ANTT.

Chỉ khi có giấy phép ANTT được cấp cho cơ sở nhà nghỉ khách sạn thì cơ sở này mới được hoạt động.

trường hợp thu hồi giấy phép
Giấy phép an ninh trật tự

Trường hợp thu hồi giấy phép an ninh trật tự cho nhà nghỉ khách sạn

Giấy phép đủ điều kiện về an ninh, trật tự bị thu hồi trong các trường hợp sau đây:

Thu hồi không có thời hạn

+ Sử dụng tài liệu giả hoặc cung cấp thông tin trong tài liệu không đúng thực tế. làm sai lệch bản chất của tài liệu để đề nghị cấp Giấy phép đủ điều kiện về an ninh, trật tự;

+ Bị kiểm tra cơ sở mà không đáp ứng các điều kiện về an ninh, trật tự sau khi cấp giấy phép an ninh trật tự. Trong thời hạn 40 ngày kể từ ngày cơ quan Công an có văn bản kết luận cơ sở kinh doanh không đủ điều kiện nhưng vẫn không khắc phục được các điều kiện đó;

+ Sau 06 tháng kể từ ngày được cấp Giấy phép ANTT mà cơ sở kinh doanh không hoạt động;

+ Cơ sở kinh doanh bị giải thể, phá sản theo quy định của pháp luật;

+ Cơ sở kinh doanh bị đình chỉ hoạt động hoặc bị cơ quan có thẩm quyền thu hồi

+ Cho mượn, cho thuê, mua, bán Giấy phép đủ điều kiện về an ninh, trật tự;

+ Lợi dụng hoạt động của cơ sở kinh doanh để xâm hại đến an ninh, trật tự bị cơ quan có thẩm quyền kiến nghị thu hồi không có thời hạn Giấy phép đủ điều kiện về an ninh, trật tự;

trường hợp thu hồi giấy phép
trường hợp thu hồi giấy phép

Thu hồi có thời hạn từ 03 tháng đến 06 tháng

+Kinh doanh không đúng ngành, nghề, địa điểm ghi trong Giấy phép đủ điều kiện về an ninh, trật tự;

+ Không duy trì điều kiện về an ninh, trật tự mà đã bị xử phạt vi phạm hành chính trước đó 30 ngày nhưng vẫn không khắc phục;

+ Sửa chữa, tẩy xóa làm sai lệch nội dung ghi trong Giấy phép đủ điều kiện về an ninh, trật tự;

+ Vi phạm quy định về an ninh, trật tự đã bị xử phạt vi phạm hành chính từ 02 lần trở lên trong một năm;

+ Không thực hiện báo cáo định kỳ hàng quý theo quy định trong 04 quý liên tục.

trường hợp thu hồi giấy phép

Share

Share on facebook
Facebook
Share on pinterest
Pinterest
Share on twitter
Twitter
Share on telegram
Telegram

Liên kết

Bài viết phổ biến

Nhận thông tin mới

Đăng ký thành viên để mua hàng và nhận thông tin hàng tuần

Liên kết với chúng tôi bên dưới

Danh mục