Trường hợp cấp lại giấy phép ANTT cho khách sạn

Trường hợp nào được cấp lại giấy phép an ninh trật tự cho nhà nghỉ khách sạn

Các chủ doanh nghiệp kinh doanh nhà nghỉ khách sạn. nên biết về những trường hợp cấp lại giấy phép an ninh trật tự

Trường hợp chủ đầu tư muốn được cấp đổi

– Giấy phép đủ điều kiện về an ninh, trật tự được cấp đổi trong những trường hợp. Bị hư hỏng, sai thông tin, có thay đổi nội dung thông tin. Ghi trên Giấy phép đủ điều kiện về an ninh, trật tự hoặc hết thời hạn sử dụng. 

Hồ sơ đề nghị cấp đổi gồm các tài liệu sau đây:

+ Văn bản đề nghị cấp đổi Giấy phép đủ điều kiện về ANTT của cơ sở kinh doanh khách sạn

+ Bản sao hợp lệ các tài liệu chứng minh sự thay đổi của các thông tin ghi trên Giấy phép an ninh, trật tự (nếu có);

+ Tài liệu quy định trong trường hợp thay đổi người đứng tên trong Giấy an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh;

+ Bản chính Giấy phép an ninh, trật tự đã được cấp.

Trường hợp cấp lại giấy phép

cấp lại giấy phép an ninh trật tự cho nhà nghỉ khách sạn

– Giấy phép an ninh, trật tự được cấp lại trong trường hợp bị mất.

– Hồ sơ đề nghị cấp lại trong trường hợp bị mất Giấy phép ANTT gồm các tài liệu sau:

+ Văn bản đề nghị cấp lại Giấy phép an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh gửi cơ quan Công an có thẩm quyền

+ Biên lai nộp tiền phạt theo quy định của pháp luật (nếu có).

Trường hợp cấp lại giấy phép

cấp lại giấy phép an ninh trật tự trong trường hợp bị thu hồi

đối với trường hợp quy định tại các điểm b, c và h khoản 1 Điều 18 Nghị định 96/2016/NĐ-CP

Trong thời hạn không quá 06 tháng kể từ ngày bị thu hồi Giấy phép an ninh, trật tự

mà cơ sở kinh doanh đáp ứng đủ điều kiện quy định tại Nghị định 96/2016/NĐ-CP

có nhu cầu tiếp tục kinh doanh thì nộp hồ sơ đề nghị cơ quan Công an có thẩm quyền cấp lại Giấy phép an ninh, trật tự.

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép an ninh trật tự:

+ Văn bản đề nghị cấp lại Giấy phép an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh

+ Bản sao hợp lệ các tài liệu bổ sung chứng minh đáp ứng đủ điều kiện để hoạt động kinh doanh (nếu có).

đối với trường hợp quy định tại các điểm a và e khoản 1 Điều 18 Nghị định 96/2016/NĐ-CP

nếu không thay đổi người chịu trách nhiệm về ANTT. thì sau 12 tháng kể từ ngày ra quyết định thu hồi

cơ sở kinh doanh mới được nộp hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy phép an ninh, trật tự.

đối với trường hợp quy định tại điểm g khoản 1 Điều 18 Nghị định 96/2016/NĐ-CP

nếu không thay đổi người chịu trách nhiệm về ANTT. thì sau 24 tháng kể từ ngày ra quyết định thu hồi

cơ sở kinh doanh mới được nộp hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy phép an ninh, trật tự, trừ trường hợp có quyết định khác của Tòa án.

Trường hợp cấp lại giấy phép

Share

Share on facebook
Facebook
Share on pinterest
Pinterest
Share on twitter
Twitter
Share on telegram
Telegram

Liên kết

Bài viết phổ biến

Nhận thông tin mới

Đăng ký thành viên để mua hàng và nhận thông tin hàng tuần

Liên kết với chúng tôi bên dưới

Danh mục