solution for hotel & resort

Thiết kế kết cấu nhà bao gồm những gì?

Gồm bản vẽ kết cấu phối cảnh mặt đứng

Gồm bản vẽ kết cấu bố trí các thiết bị trong phòng và vật dụng

Gồm bản vẽ kết cấu chi tiết từng bộ phận công trình

Gồm bản vẽ kết cấu kiến trúc cho từng bộ phận công trình như từng, trần…

Gồm bản vẽ kết cấu bản vẽ chi tiết về kỹ thuật như mạng, ống thoát nước….

Gồm bản vẽ kết cấu cọc bê tông thi công nền móng

Dự toán chi tiết cho từng hạng mục trong công trình

Bảng giá chi tiết về Dịch vụ thiết kế kết cấu

Gồm hồ sơ bản vẽ kết cấu phối cảnh mặt đứng

Gồm hồ sơ bản vẽ kết cấu bố trí các thiết bị trong phòng và vật dụng

Gồm hồ sơ bản vẽ kết cấu chi tiết từng bộ phận công trình

Gồm hồ sơ bản vẽ kết cấu kiến trúc cho từng bộ phận công trình như từng, trần…

Gồm hồ sơ nội thất 2d cho từng bộ phận chi tiết bên trong công trình

Gồm hồ sơ bản vẽ kết cấu bản vẽ chi tiết về kỹ thuật như mạng, ống thoát nước….

Dự toán thi công cho từng hạng mục công trình

Share

Share on facebook
Facebook
Share on pinterest
Pinterest
Share on twitter
Twitter
Share on telegram
Telegram

Liên kết

Bài viết phổ biến

Nhận thông tin mới

Đăng ký thành viên để mua hàng và nhận thông tin hàng tuần

Liên kết với chúng tôi bên dưới

Danh mục