Quy trình xin giấy phép VSATTP trong khách sạn

Hồ sơ cần chuẩn bị gồm những gì?

Quy trình xin giấy phép VSATTP đơn vị cần chuẩn bị những hồ sơ:

  • Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm;
  • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (giấy phép kinh doanh) có đăng ký ngành nghề kinh doanh thực phẩm (Bản sao có xác nhận của chủ cơ sở);
  • Bản thuyết minh về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ bảo đảm điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền;
  • Giấy xác nhận đủ sức khoẻ của chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm do cơ sở y tế cấp huyện trở lên cấp;
  • Giấy xác nhận đã được tập huấn kiến thức về an toàn vệ sinh thực phẩm của chủ cơ sở và của người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm theo quy định của Bộ trưởng Bộ quản lý ngành.
Quy trình xin giấy phép VSATTP

Quy trình xin giấy phép VSATTP trong nhà hàng khách sạn

Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại Điều 35 của Luật này;

Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra thực tế điều kiện.  

bảo đảm an toàn thực phẩm tại cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm; 

nếu đủ điều kiện thì phải cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm; 

trường hợp từ chối thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Quy trình xin giấy phép VSATTP

Thời gian hiệu lực của giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm trong nhà hàng – khách sạn

  • Hiệu lực trong vòng 3 năm
  • Trước 06 tháng, tính từ ngày Giấy chứng nhận VSATTP hết hạn thì phải làm thủ tục cấp lại.
Quy trình xin giấy phép VSATTP

Share

Share on facebook
Facebook
Share on pinterest
Pinterest
Share on twitter
Twitter
Share on telegram
Telegram

Liên kết

Bài viết phổ biến

Nhận thông tin mới

Đăng ký thành viên để mua hàng và nhận thông tin hàng tuần

Liên kết với chúng tôi bên dưới

Danh mục