solution for hotel & resort

Quy hoạch tỷ lệ 1/2000 là gì?

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 11 và Khoản 2 Điều 24 Luật Xây dựng thì quy hoạch chi tiết đô thị gồm hai loại là quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 và quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500.

Quy hoạch 1/2000 là cơ sở để triển khai quy hoạch 1/500 và chấp thuận cấp phép xây dựng cho dự án.

Khái niệm quy hoạch 1/2000

Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 là bản đồ không gian, kiến ​​trúc cảnh quan, bản đồ tổng mặt bằng sử dụng, quy hoạch giao thông, sơ đồ đơn tuyến hạ tầng kỹ thuật cơ điện. Sau khi quy hoạch chi tiết của dự án tỷ lệ 1/2000 được phê duyệt, các cơ quan quản lý nhà nước sẽ cập nhật vào quy hoạch chung của khu vực.

Giai đoạn này thực chất là quy hoạch định hướng cho toàn bộ đô thị (khu công nghiệp, khu xuất khẩu, khu dân cư, khu du lịch …) nhằm mục đích quản lý xây dựng.

Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 giúp xác định mạng lưới đường và quy hoạch sử dụng đất (bao gồm các chỉ tiêu về tính chất của đường như: diện tích đất, mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất, tầng cao …) tầng cao tối đa, tầng cao tối thiểu , chỉ giới đường đỏ …)

Ở giai đoạn này của quy hoạch không có thiết kế chính thức cho bất kỳ công trình kiến ​​trúc cụ thể nào.

Quy hoạch 1/2000 là cơ sở để triển khai quy hoạch 1/500 và chấp thuận cấp phép xây dựng cho dự án.

Đơn vị thực hiện quy hoạch 1/2000

Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 thường do địa phương thực hiện. Tuy nhiên, nếu dự án mới trong khu vực thì nhà đầu tư phải thực hiện và lập quy hoạch 1/2000 theo văn bản chấp thuận chủ trương.

Sau khi quy hoạch của dự án được phê duyệt, các cơ quan quản lý nhà nước sẽ cập nhật quy hoạch chung của khu đô thị đó.

Share

Share on facebook
Facebook
Share on pinterest
Pinterest
Share on twitter
Twitter
Share on telegram
Telegram

Liên kết

Bài viết phổ biến

Nhận thông tin mới

Đăng ký thành viên để mua hàng và nhận thông tin hàng tuần

Liên kết với chúng tôi bên dưới

Danh mục