solution for hotel & resort

Hồ sơ xét duyệt quy hoạch 1/2000

1. Hồ sơ xét duyệt nhiệm vụ quy hoạch 1/2000

– Bản vẽ quy hoạch (A1 hoặc A0), bao gồm:

+ Bản đồ vị trí và giới hạn tỷ lệ 1/5000 – 1/25.000

+ Bản đồ khảo sát địa hình và hiện trạng sử dụng đất tỷ lệ 1/2000

+ Bản đồ quy hoạch bố cực phân khu chức năng

– Các giấy tờ pháp lý liên quan đến quy hoạch

– Bản thuyết trình nhiệm vụ quy hoạch (A4)

2. Hồ sơ trình duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000

+ Bản đồ khảo sát thực trạng hạ tầng kỹ thuật, cảnh quan, kiến trúc, hạ tầng kỹ thuật và đánh giá hiện trạng sử dụng đấ

– Bản vẽ quy hoạch (A0 hoặc A1), bao gồm:

+ Bản đồ giới hạn phạm vi và vị trí tỷ lệ 1/10.000

+ Bản đồ tổ chức quy hoạch không gian kiến trúc cảnh quan

+ Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất

+ Bản đồ quy hoạch hạ tầng

+ Bản đồ quy hoạch giao thông

+Bản đồ quy hoạch hệ thống cấp nước

+ Bản đồ quy hoạch hệ thống cấp điện

+ Bản đồ quy hoạch chỉ giới xây dựng, chỉ giới đường đỏ

+ Bản đồ quy hoạch về sinh môi trường và hệ thống thoát nước

 

+ Bản đồ khảo sát thực trạng hạ tầng kỹ thuật, cảnh quan, kiến trúc, hạ tầng kỹ thuật và đánh giá hiện trạng sử dụng đất

 

+ Bản đồ quy hoạch tổng hợp đường ống, đường dây

– Bản thuyết minh tổng hợp quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 (A4)

– Dự thảo tờ trình phê duyệt

– Các giấy tờ pháp lý liên quan đến quy hoạch

Share

Share on facebook
Facebook
Share on pinterest
Pinterest
Share on twitter
Twitter
Share on telegram
Telegram

Liên kết

Bài viết phổ biến

Nhận thông tin mới

Đăng ký thành viên để mua hàng và nhận thông tin hàng tuần

Liên kết với chúng tôi bên dưới

Danh mục