Đăng ký xếp hạng sao cho khách sạn cần giấy tờ gì?

Tại sao khách sạn cần có xếp hạng sao?

chủ đầu tư cần đăng ký xếp hạng sao cho khách sạn với cơ quan quản lý du lịch.

khi đủ các điều kiện cấp giấy phép kinh doanh khách sạn.

Bởi vì, xếp hạng sao khách sạn thường được sử dụng để phân loại chất lượng khách sạn.

đó cũng là yếu tố quan trọng không thể thiếu nhằm quảng bá, khẳng định thương hiệu của khách sạn.

Đăng ký xếp hạng sao khách sạn được xem là thủ tục bắt buộc đối với mọi khách sạn khi bắt đầu hoạt động kinh doanh. 

Đăng ký xếp hạng sao
Xếp hạng sao cho khách sạn

Căn cứ pháp lý về thủ tục đăng ký xếp hạng sao cho khách sạn

Luật 44/2005/QH11
Nghị định 92/2007/NĐ-CP
Thông tư 89/2008/TT-BVHTTDL
Thông tư 07/2011/TT-BVHTTDL
Thông tư 19/2014/TT-BVHTTDL
Thông tư 178/2016/TT-BTC

Hồ sơ đăng ký cấp hạng sao khách sạn bao gồm

  • Đơn đề nghị xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch quy định tại Phụ lục 1;
  • Biểu đánh giá chất lượng cơ sở lưu trú du lịch quy định trong Tiêu chuẩn quốc gia về xếp hạng các loại cơ sở lưu trú du lịch;
  • Danh sách người quản lý và nhân viên phục vụ trong cơ sở lưu trú du lịch quy định tại Phụ lục 2;
    Bản sao có giá trị pháp lý:

1. Đăng ký kinh doanh của cơ sở lưu trú du lịch, quyết định thành lập doanh nghiệp (nếu có);
2. Văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ và thời gian làm việc trong lĩnh vực du lịch đối với người quản lý;
3. Giấy cam kết hoặc giấy xác nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự và an toàn xã hội;
4. Giấy xác nhận đủ điều kiện về phòng chống cháy nổ;
5. Xác nhận báo cáo tác động môi trường hoặc xác nhận cam kết bảo vệ môi trường của cấp có thẩm quyền;
6. Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm (đối với cơ sở lưu trú du lịch có cung cấp dịch vụ ăn uống);
7. Biên lai nộp lệ phí thẩm định cơ sở lưu trú du lịch theo quy định hiện hành;
8. Bản sao có giá trị pháp lý văn bằng, chứng chỉ về trình độ chuyên môn, ngoại ngữ của trưởng các bộ phận lễ tân, buồng, bàn, bar, bếp, bảo vệ.

Đăng ký xếp hạng sao
Hồ sơ đăng ký xếp hạng sao
Đăng ký xếp hạng sao

Share

Share on facebook
Facebook
Share on pinterest
Pinterest
Share on twitter
Twitter
Share on telegram
Telegram

Liên kết

Bài viết phổ biến

Nhận thông tin mới

Đăng ký thành viên để mua hàng và nhận thông tin hàng tuần

Liên kết với chúng tôi bên dưới

Danh mục