solution for hotel & restaurant

Thi công

Thi công

Thi công phần ME nhà phố

Sử dụng toàn bộ ống cấp nước là Ống PPR chịu nhiệt (High Molecular weight Polypropylene Random Copolymers) thi công nối bằng phương pháp hàn

Xem thêm »